Este MOOC está dirixido a estudantes que se preparan para unha proba de acceso a estudos de medicina ou outras ciencias da vida, futuros estudantes de química, farmacia, bioloxía, xeoloxía ou ciencias da enxeñaría. Tamén permite cubrir o máis rápido posible as carencias observadas ao inicio da educación superior. Por último, permitirá a calquera persoa curiosa comprender mellor o mundo que o rodea e descubrir os fundamentos dunha ciencia fascinante. Ao remate deste MOOC, os participantes poderán relacionar as características macroscópicas da materia co seu comportamento atómico e molecular e dominarán os conceptos básicos de química cuantitativa, equilibrios químicos e reaccións redox.

Este MOOC está dirixido a estudantes que se preparan para unha proba de acceso a estudos de medicina ou outras ciencias da vida, futuros estudantes de química, farmacia, bioloxía, xeoloxía ou ciencias da enxeñaría. Tamén permite cubrir o máis rápido posible as carencias observadas ao inicio da educación superior. Por último, permitirá a calquera persoa curiosa comprender mellor o mundo que o rodea e descubrir os fundamentos dunha ciencia fascinante.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Táboas dinámicas Descubre ou revisa os conceptos básicos!