Ao final deste curso, serás capaz de:

  • Describe o que é a simulación médica
  • Comprender o impacto dos factores humanos na aparición de erros
  • Analizar a ocorrencia dun incidente e as súas diferentes facetas
  • Coñecer as distintas modalidades de simulación
  • Comprender o fluxo dunha sesión completa de simulación e o papel das diferentes fases
  • Coñecer as diferentes etapas do debriefing e as súas funcións
  • Comprender o valor do debriefing con bo criterio
  • Coñece os pasos para crear un curso de formación
  • Coñecer os pasos para crear un escenario de simulación

descrición

Este curso pretende comprender a simulación no contexto da asistencia sanitaria. Descubrirás a súa orixe, as súas boas prácticas, as distintas ferramentas para aplicalo de forma óptima, así como as vantaxes que ofrece como ferramenta educativa. Tamén comprenderá o papel que pode desempeñar a simulación médica na xestión da calidade e seguridade da atención.

A través de vídeos explicativos, entrevistas e exercicios descubrirás as nocións teóricas asociadas á simulación, pero tamén exemplos de aplicación.