Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Xornada parcial: duración inferior á duración legal ou contractual

O contrato de traballo a tempo parcial é un contrato que prevé un período de traballo inferior á duración legal de 35 horas semanais ou a duración fixada por convenio colectivo (sucursal ou convenio de empresa) ou a duración laboral aplicable. é inferior a 35 horas.

Pódese requirir aos empregados a tempo parcial que traballen máis aló do tempo de traballo previsto no seu contrato de traballo. En tal situación, traballan horas extras.

As horas extraordinarias son as horas traballadas polos empregados a tempo completo máis alá da duración legal de 35 horas ou a duración equivalente na empresa.

Os empregados a tempo parcial poden traballar horas adicionais dentro do límite:

1/10 do tempo de traballo semanal ou mensual previsto no seu contrato de traballo; ou, cando un convenio ou convenio colectivo ampliado ou un acordo de empresa ou establecemento o autorice, 1/3 deste período.

 

 

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Nulidade da resolución contractual ante a falta de entrega dunha copia ao empregado