Formación Premium OpenClassrooms totalmente gratuíta

A mobilidade interna é hoxe un gran reto para as empresas e os seus departamentos de RRHH. En Francia, máis do 30% dos postos de traballo nas empresas están cubertos por mobilidade interna!

Non todas as empresas dispoñen das mesmas ferramentas e recursos para implementar políticas de mobilidade. Ademais, os obxectivos das políticas de mobilidade difiren dunha empresa a outra.

Polo tanto, a definición e os métodos de implementación difiren dunha empresa a outra. Antes de implantar unha política de mobilidade interna, os responsables de RRHH deben facerse as preguntas correctas.

– Cales son os obxectivos de desenvolver e promover a mobilidade interna e cales son os resultados previstos?

– Como se medirán?

- Que ferramentas teñen á súa disposición?

– De que orzamento e recursos se dispón para esta política?

Esta formación axudarache a responder a estas preguntas e crear unha política de mobilidade que satisfaga as necesidades dos teus empregados e os resultados do teu negocio.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal→

Lea  Francia paralizada, bis repetita