CET apoio financeiro resultará nun apoio tres Opco, Empresas locais, Santé et Uniformación. Eles van frecha-los asesores version les estruturas de integración na implantación de Afest.
Este dispositivo forma parte da vontade da rexión de "redirixir o seu financiamento a cursos de formación innovadores destinados ás ESA, en particular a través da implementación de Afest".

Os tres Opco recibirán 64 euros para prestar apoio aos SIAE na implementación de Afest, un método de formación que "parece particularmente relevante para a ESIS e permite responder a varios problemas“. Este soporte para o proceso prevé:

un apoio dun consultor experto directamente na empresa para realizar un diagnóstico de oportunidade e viabilidade. Este consultor acompañará posteriormente "á realización dunha primeira Afest“, Específico para a empresa. Axuda a identificar as habilidades que pode adquirir Afest, a selección de situacións de traballo de aprendizaxe, constrúe ferramentas de avaliación e "garante o formalismo administrativo"; a formación colectiva futuro gardiáns Afest da empresa, no contexto da formación, o seu papel, as técnicas de formación ... ”Isto permitiralles completar os seus coñecementos sobre supervisión técnica e mellorar o seu proceso de transmisión.