Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

As persoas vulnerables con risco de desenvolver unha forma grave de infección por Covid-19, así como os empregados pais dun fillo menor de 16 anos ou dunha persoa con discapacidade obxecto dunha medida de illamento, desafiuzamento ou axuda a domicilio poden, baixo certas condicións, benefícianse dunha actividade parcial.

Estes empregados que non poden seguir traballando benefícianse dunha bonificación parcial por actividade que se fixa no 70% da retribución bruta de referencia limitada a 4,5 salarios mínimos por hora.

Ata o 31 de xaneiro de 2021, en aplicación do réxime de dereito común, a taxa horaria da bonificación parcial por actividade que lle paga o Estado establécese nun 60%. Esta taxa é do 70% para os sectores protexidos que se benefician do aumento da taxa da bonificación parcial por actividade.

A partir do 1 de febreiro de 2021 debería establecerse unha tarifa única aplicable a todas as empresas independentemente do seu sector de actividade (dereito común ou sectores protexidos). Pero esta medida adíase ao 1 de marzo de 2021.

A partir desta data aplicarase unha tarifa horaria única para o cálculo da bonificación parcial por actividade. Esta tarifa única establécese en 60 ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  O esencial de Zoom