Frustrar as ciberameazas: formación en Linkedin Learning

Ante o panorama da ciberseguridade en constante cambio, Marc Menninger ofrece un adestramento crucial e gratuíto nestes momentos. "Visión xeral da ameaza da ciberseguridade" é unha guía indispensable para comprender esta complexa área.

A formación ábrese cunha visión xeral das ameazas cibernéticas actuais. Menninger detalla os riscos que presentan o malware e o ransomware. Esta información é fundamental para comprender o alcance dos retos de seguridade.

Despois ensina métodos de defensa contra estas ameazas. Estas estratexias son vitais tanto para a seguridade persoal como profesional.

Tamén se fala do phishing, a lacra da nosa era dixital. Menninger ofrece tácticas para combater eficazmente o phishing. Estes consellos son esenciais nun mundo onde a comunicación dixital é omnipresente.

Tamén cobre o compromiso de correo electrónico empresarial. Orienta aos participantes sobre a seguridade das comunicacións comerciais. Esta protección é fundamental para preservar a integridade dos datos.

Os ataques botnets e DDoS son examinados desde todos os ángulos. Menninger comparte estratexias para protexerse contra estes ataques. Este coñecemento é fundamental para protexer as redes.

Tamén aborda os deepfakes, unha ameaza emerxente. Mostra como detectar e defender contra os deepfakes. Esta habilidade é cada vez máis crucial.

Tamén se exploran os riscos internos, moitas veces subestimados. A formación subliña a importancia da seguridade interna. Esta vixilancia é fundamental para a seguridade das organizacións.

Menninger analiza os perigos dos dispositivos IoT non xestionados. Ofrece consellos para protexer estes dispositivos. Esta precaución é esencial na era do IoT.

Lea  Dominar Gmail Enterprise: a guía definitiva para colegas

En resumo, esta formación é un gran activo para quen queira comprender e combater as ciberamenazas.

Deepfakes: comprender e contrarrestar esta ameaza dixital

Os deepfakes representan unha ameaza dixital en aumento.

Usan a IA para crear vídeos e audios enganosos. Parecen reais pero están totalmente fabricados. Esta tecnoloxía supón retos éticos e de seguridade.

Os deepfakes poden influír na opinión pública e na política. Manipulan as percepcións e distorsionan a realidade. Esta influencia é unha gran preocupación para a democracia.

As empresas tamén son vulnerables aos deepfakes. Poden danar a reputación e enganar. As marcas deben estar vixiantes e preparadas.

Detectar deepfakes é complexo pero esencial. As ferramentas baseadas na IA axudan a identificalos. Esta detección é un campo en rápida expansión.

Os individuos deben ser críticos cos medios. Comprobar as fontes e cuestionar a autenticidade é vital. Esta vixilancia axuda a protexer contra a información errónea.

Os deepfakes son un reto dos nosos tempos. Comprender e combater esta ameaza require unha maior capacidade e vixilancia. A formación en ciberseguridade é un paso importante para protexerte.

Informática en sombra: un desafío silencioso para as empresas

Shadow IT está gañando terreo nas empresas. Este artigo explora este fenómeno discreto pero arriscado.

A computación en sombra refírese ao uso non autorizado da tecnoloxía. Os empregados adoitan usar software ou servizos non aprobados. Esta práctica está fóra do control dos departamentos de TI.

Este fenómeno supón grandes riscos de seguridade. Os datos sensibles poden ser expostos ou comprometidos. Protexer estes datos convértese entón nunha dor de cabeza para as empresas.

Lea  Sexa máis produtivo cos atallos de teclado de Gmail para empresas

As razóns da TI en sombra son variadas. Os empregados ás veces buscan solucións máis rápidas ou cómodas. Eluden os sistemas oficiais para gañar eficiencia.

As empresas deben abordar este tema con sensibilidade. Prohibir estrictamente estas prácticas pode ser contraproducente. É necesario un enfoque equilibrado.

A conciencia é a clave para reducir as TIC en sombra. A formación sobre riscos e políticas de TI é esencial. Axudan a crear unha cultura de seguridade informática.

As solucións tecnolóxicas tamén poden axudar. As ferramentas de supervisión e xestión de TI axudan a detectar TI en sombra. Ofrecen unha visión xeral do uso das tecnoloxías.

Shadow IT é un desafío sutil pero serio. As empresas deben recoñecelo e xestionalo de forma eficaz. A concienciación e as ferramentas axeitadas son fundamentais para protexer o ambiente de TI.

→→→Para aqueles que buscan ampliar o seu conxunto de habilidades, aprender Gmail é un paso recomendado←←←