A primeira pregunta que se me ocorre é por suposto: "Por que facer un MOOC"?

A enfermidade asmática é unha enfermidade frecuente que afecta entre o 6 e o ​​7% da poboación francesa, ou aproximadamente entre 4 e 4,5 millóns de persoas. Esta enfermidade é responsable de 900 mortes ao ano.

Pero para a gran maioría dos pacientes trátase dunha enfermidade crónica e variable que ás veces está presente e incapacitante e ás veces ausente coa impresión enganosa de non ter xa asma. Unha enfermidade que impón o seu ritmo, os seus síntomas, as súas dificultades e que moitas veces obriga ao paciente a “xestionar”. Esta falsa sensación de dominio onde por fin nos adaptamos ao que a asma impón. A asma é, polo tanto, unha enfermidade cuxos síntomas seguen, en xeral, insuficientemente controlados a pesar da eficacia dos tratamentos existentes.

Co-construído con profesionais da saúde e pacientes asmáticos, este MOOC pretende ofrecer unha ferramenta educativa que permita aos pacientes asmáticos coñecer, dominar, controlar mellor a súa enfermidade e mellorar a súa propia responsabilidade e autonomía fóra das instalacións asistenciais.

O MOOC consiste en entrevistas a pacientes asmáticos así como en cursos de profesionais sanitarios e/ou especialistas ambientais implicados a diario no manexo da asma.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Negocia as túas vendas