Debido ao peche de empresas en aplicación de medidas sanitarias, os empregados colocados en actividade parcial adquiren permisos retribuídos e non poden tomar os seus días pagados xa adquiridos. Xa que logo acumulan días de CP. Esta situación preocupou aos empresarios, en particular ao sector da hostalería. O goberno respondeu favorablemente ás súas expectativas coa aplicación desta axuda excepcional.

Axudas estatais excepcionais: empresas subvencionables

Esta axuda financeira está destinada a empresas cuxa actividade principal consiste en acoller a cidadanía e cuxas medidas sanitarias postas en marcha polo Estado deron como resultado:

a prohibición de acoller ao público a todo ou parte do seu establecemento durante un período total de polo menos 140 días entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020; ou unha perda de volume de negocio acadada durante os períodos en que se declarou o estado de emerxencia sanitaria de polo menos o 90% respecto á acadada nos mesmos períodos de 2019.

Para beneficiarse da asistencia, debe enviar a súa solicitude por vía electrónica, especificando o motivo para recorrer a unha asistencia excepcional. Para facelo, correspóndelle a vostede marcar "pechar polo menos 140 ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  sauvTage: aprender a salvar unha vida a todas as idades