Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Permiso por enfermidade: avisar ao empresario o antes posible

O empregado en situación de baixa debe, en primeiro lugar e canto antes, avisar ao seu empregador. Independentemente dos medios empregados (teléfono, correo electrónico, fax), benefícianse, agás no caso de disposicións contractuais ou contractuais máis favorables, dun período máximo de 48 horas para actuar. Ademais, está obrigado a xustificar a súa ausencia enviando un certificado médico de baixa por enfermidade. Este certificado (formulario Cerfa n ° 10170 * 04) é un documento elaborado pola Seguridade Social e completado polo doutor estar consulta. Consta de tres compoñentes: dous están destinados ao fondo de seguro de saúde primario (CPAM), un para o empresario.

O envío do certificado ao empresario (parte 3 do formulario) debe facerse nos prazos establecidos no convenio colectivo ou, no seu defecto, nun "tempo razoable". Para evitar calquera disputa, sempre é mellor faceloenvíe a súa baixa por enfermidade nun prazo de 48 horas.

Do mesmo xeito, só dispón de 48 horas para enviar as partes 1 e 2 da súa baixa ao servizo médico do seu fondo de seguro de saúde.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Actividade parcial: aclaracións e emendas a partir do 1 de novembro de 2020 e do 1 de xaneiro de 2021