Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

É unha pequena revolución que están a piques de experimentar algo máis de 1,3 millóns de profesionais liberais. A lei de financiamento da Seguridade Social para 2021 prevé o establecemento dun réxime único e obrigatorio de subsidios diarios (IJ) en caso de baixa por enfermidade para todos os profesionais liberais afiliados ao Fondo Nacional de Seguros. Vellez das profesións liberais (CNAVPL). Este sistema entrará en vigor a partir do 1 de xullo. Se se coñecían os principios principais, acaban de desvelarse as modalidades prácticas.

Por que a creación dun réxime común de dietas?

Hoxe en día, o sistema de protección social dos profesionais liberais en termos de dietas non é homoxéneo segundo as profesións. Dos dez fondos de xubilación e previdencia que agrupan as profesións liberais (excluíndo os avogados), só catro prevén o pago de dietas en caso de baixa por enfermidade. Estes son os de médicos, auxiliares médicos, contables, dentistas e matronas. Pero a compensación non comeza ata o 91o día de baixa por enfermidade. A modo de comparación, só son tres días para os empregados do sector privado ou os autónomos. Resultado, mentres que os comerciantes e artesáns se benefician de dietas en caso de baixa por enfermidade ou enfermidade

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Esforzos: a cara oculta do teletraballo