A miña empresa superou o limiar de 50 empregados e, polo tanto, calcularei o índice de igualdade profesional. Pertencemos a un SIU. Hai regras específicas neste contexto?

En canto ao índice de igualdade profesional e ao UES, deberíanse facer certas aclaracións sobre, en particular, o marco para o cálculo e a publicación de resultados.

No nivel de cálculo do índice en caso de UES

En presenza dun UES, recoñecido por convenio colectivo ou por decisión xudicial, en canto se crea o CSE ao nivel do UES, os indicadores calcúlanse ao nivel do UES (Código do traballo, art. D. 1142-2-1).

En caso contrario, o índice calcúlase a nivel de empresa. Non importa se hai varios establecementos ou se a empresa forma parte dun grupo, o cálculo dos indicadores mantense ao nivel da empresa.

Sobre a determinación da forza de traballo que require o cálculo do índice

O índice é obrigatorio a partir de 50 empregados. Se a súa empresa forma parte dun UES, este limiar avalíase ao nivel do UES. Independentemente do tamaño das empresas que o compoñen, a plantilla que se ten en conta para o cálculo do índice é a plantilla total do SIU.

Sobre a publicación do índice

O Ministerio de Traballo especifica

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Cales son as consecuencias do descenso do poder adquisitivo?