Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

CDD: satisfacer unha necesidade específica e temporal

O uso dun contrato de duración determinada (CDD) está estritamente regulado polo Código do Traballo. Está prohibido empregar contratos de duración determinada para cubrir postos de traballo fixos.

En particular, pódese empregar un contrato de duración determinada para:

a substitución dun empregado ausente; emprego estacional ou habitual; ou en caso de aumento temporal da actividade. Contrato de duración determinada: avaliación da realidade do aumento temporal de actividade

O aumento temporal da actividade defínese como un aumento limitado no tempo na actividade normal da súa empresa, por exemplo unha orde excepcional. Para tratar isto, pode recorrer a un contrato de duración determinada para o incremento temporal da actividade (Código do traballo, art. L. 1242-2).

En caso de disputa, debe establecer a realidade do motivo.

Por exemplo, debe achegar probas que demostren o aumento temporal da actividade normal para que os xuíces poidan avaliar a realidade deste aumento no momento da celebración do contrato de traballo de duración determinada.

No caso xulgado polo Tribunal de Casación, un empregado contratado por un contrato de duración determinada por aumento temporal nunha plataforma telefónica, solicitou a reclasificación do seu contrato nun contrato indefinido. O

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Alfabeto inglés e números