Saber escribir ben no traballo é un requisito que repercute positivamente na túa imaxe, pero tamén na da empresa na que traballas. De feito, os lectores fanse unha idea do seu interlocutor a través das mensaxes que reciben del. Polo tanto, é importante causar unha boa impresión producindo unha escrita de calidade. Como escribir ben no traballo? Isto é o que descubrirás neste artigo.

Escribe correctamente

A regra número 1 para escribir ben no traballo é adoptar un estilo correcto e claro. Para iso, deberán cumprirse con carácter prioritario os seguintes criterios:

A sintaxe : refírese á disposición das palabras e á construción das oracións.

Uso do vocabulario axeitado : trátase de utilizar palabras comúns e fáciles de entender. Canto máis fácil sexa decodificar o vocabulario, máis rápido entenderá o lector.

Ortografía léxica e a ortografía gramatical: aluden á escritura de palabras e a acordos de xénero, natureza, número, etc.

A puntuación: calquera que sexa a calidade da túa escrita, será difícil que o lector comprenda o teu punto se non se respecta a puntuación.

Centrarse na concisión

Para escribir ben no traballo, a concisión é algo que non se debe pasar por alto. Falamos dun texto conciso cando expresa unha idea dun xeito sinxelo e breve (en poucas palabras). Deberías eliminar as frases longas que non engaden moito acurtándoas coa eliminación de termos innecesarios.

Para escribir con sobriedade, convén evitar as fórmulas banais e repetitivas. Ademais, ten en conta que a misión principal do teu escrito é contribuír á acción ou á información do receptor.

Neste sentido, teña en conta que a oración debería conter idealmente entre 15 e 22 palabras.

Concéntrase na sinxeleza

A simplicidade é esencial se queres ter éxito na escritura no traballo. Aquí de novo, cómpre partir do principio de que unha idea é igual a unha oración. De feito, o lector pode perderse rapidamente cando hai moitas subdivisións nunha soa frase.

Así, unha idea principal explicada con frases sinxelas permite escribir un parágrafo de fácil lectura e comprensión.

Así que lembra escribir frases curtas e evita as longas. Tamén é importante situar un verbo conxugado ao nivel de cada oración. En realidade, lembra que é o verbo o que dá sentido á oración. Esta é a razón pola que a maioría dos lectores buscan localizalo instintivamente durante a lectura.

Asegúrate de forma sistemática de que as túas palabras sexan lóxicas

Finalmente, para escribir ben no traballo, debes garantir a coherencia dos teus textos, é dicir, a súa lóxica. De feito, é a coherencia a que promove a comprensión. Será unha pregunta durante a redacción dos teus escritos para asegurarte de que non conteña ningunha contradición.

Se non, o teu lector pode estar confundido por elementos incoherentes. Por suposto, un texto totalmente desestruturado e totalmente incomprensible vai molestar moito aos seus interlocutores.