Saber escribir ben no traballo é un requisito que repercute positivamente na túa imaxe, pero tamén na da empresa na que traballas. De feito, os lectores fanse unha idea do seu interlocutor a través das mensaxes que reciben del. Polo tanto, é importante causar unha boa impresión producindo unha escrita de calidade. Como escribir ben no traballo? Isto é o que descubrirás neste artigo.

Escribe correctamente

A regra número 1 para escribir ben no traballo é adoptar un estilo correcto e claro. Para iso, deberán cumprirse con carácter prioritario os seguintes criterios:

A sintaxe : refírese á disposición das palabras e á construción das oracións.

Uso do vocabulario axeitado : trátase de utilizar palabras comúns e fáciles de entender. Canto máis fácil sexa decodificar o vocabulario, máis rápido entenderá o lector.

Ortografía léxica e a ortografía gramatical: aluden á escritura de palabras e a acordos de xénero, natureza, número, etc.

A puntuación: calquera que sexa a calidade da túa escrita, será difícil que o lector comprenda o teu punto se non se respecta a puntuación.

Centrarse na concisión

Para escribir ben no traballo, a concisión é algo que non se debe pasar por alto. Falamos dun texto conciso cando expresa unha idea dun xeito sinxelo e breve (en poucas palabras). Deberías eliminar as frases longas que non engaden moito acurtándoas coa eliminación de termos innecesarios.

Lea  Carta de mostra para impugnar un embargo salarial

Para escribir con sobriedade, convén evitar as fórmulas banais e repetitivas. Ademais, ten en conta que a misión principal do teu escrito é contribuír á acción ou á información do receptor.

Neste sentido, teña en conta que a oración debería conter idealmente entre 15 e 22 palabras.

Concéntrase na sinxeleza

A simplicidade é esencial se queres ter éxito na escritura no traballo. Aquí de novo, cómpre partir do principio de que unha idea é igual a unha oración. De feito, o lector pode perderse rapidamente cando hai moitas subdivisións nunha soa frase.

Así, unha idea principal explicada con frases sinxelas permite escribir un parágrafo de fácil lectura e comprensión.

Así que lembra escribir frases curtas e evita as longas. Tamén é importante situar un verbo conxugado ao nivel de cada oración. En realidade, lembra que é o verbo o que dá sentido á oración. Esta é a razón pola que a maioría dos lectores buscan localizalo instintivamente durante a lectura.

Asegúrate de forma sistemática de que as túas palabras sexan lóxicas

Finalmente, para escribir ben no traballo, debes garantir a coherencia dos teus textos, é dicir, a súa lóxica. De feito, é a coherencia a que promove a comprensión. Será unha pregunta durante a redacción dos teus escritos para asegurarte de que non conteña ningunha contradición.

Se non, o teu lector pode estar confundido por elementos incoherentes. Por suposto, un texto totalmente desestruturado e totalmente incomprensible vai molestar moito aos seus interlocutores.