É importante saber escribir ben no traballo e evitar erros e malas palabras. Para facelo, a mellor solución é tomarse o tempo para reler despois de rematar de escribir. Aínda que este adoita ser un paso descoidado, desempeña un papel vital na calidade do texto final. Aquí tes algúns consellos para ler ben.

Corrección de texto

Trátase aquí de reler de xeito global nun principio. Esta será unha oportunidade para poñer o texto na súa cabeza na súa totalidade e comprobar a relevancia das distintas ideas, así como a organización destas. Normalmente chámase lectura de fondo e axuda a garantir que o texto ten sentido.

Corrección de frases

Despois de ler todo o texto, terás que pasar á lectura das frases. Este paso pretende aclarar as diferentes frases á vez que mellora as expresións empregadas.

Por iso, prestarás atención á estrutura das túas frases e intentarás limitar as frases demasiado longas. O ideal sería ter frases entre 15 e 20 palabras como máximo. Cando a fase ten máis de 30 palabras, faise difícil de ler e comprender.

Entón, cando te atopas con frases longas durante a túa corrección, tes dúas opcións. O primeiro é dividir a frase en dúas. O segundo é usar conectores lóxicos tamén chamados "palabras de ferramentas" para crear coherencia entre as túas frases.

Ademais, é recomendable evitar frases pasivas e favorecer a voz activa.

Comprobe o uso de palabras

Tamén cómpre asegurarse de que empregou as palabras correctas nos lugares correctos. Aquí é imprescindible empregar vocabulario específico para o campo profesional. Neste sentido, debes empregar palabras relacionadas co teu campo de actividade. Non obstante, debes centrarche en palabras coñecidas, curtas e explícitas.

Saber que as palabras sinxelas e fáciles de entender fan que a mensaxe sexa máis precisa. Así estarás seguro de que os lectores entenderán facilmente o teu texto. Por outra banda, cando empregas palabras longas ou raras, a lexibilidade verase profundamente afectada.

Lembre tamén de poñer as palabras máis esenciais ao comezo da frase. Os estudos demostraron que os lectores conservan máis as palabras ao comezo das frases.

Corrección de normas e convencións

Debería facer o mellor para corrixir acordos gramaticais, erros ortográficos, acentos e puntuación. De feito, os estudos xa citados demostraron que a ortografía é discriminatoria. Noutras palabras, corre o risco de ser mal xulgado ou mal percibido polos teus lectores se o teu texto contén erros.

Outra opción é empregar software correctivo para remediar certos erros. Non obstante, deberían usarse con moito coidado xa que poden ter limitacións en termos de sintaxe ou gramática. Polo tanto, non deben confiarse completamente.

Finalmente, le o teu texto en voz alta para que poidas detectar frases, repeticións e problemas de sintaxe que soen mal.