Ao final deste curso, serás capaz de:

  • Comprender a conexión entre a práctica e a teoría, a lóxica xurídica e o seu alcance, e os riscos civís e penais asociados.

descrición

Este Mooc presenta a vida dos contratos de traballo, desde o seu nacemento ata o seu fin. Este curso baséase na práctica e na xestión diaria dos contratos laborais nunha empresa, e trata todas as cuestións xurídicas que nos podemos atopar na actualidade sobre este tema. Así, cada secuencia do curso comeza cun caso práctico, e vai seguida da análise dos mecanismos xurídicos propios destas situacións, para que todos comprendan a conexión entre a práctica e a teoría, a lóxica xurídica e o seu alcance, así como os asociados. riscos civís e penais. Este curso integra o disposto nas ordenanzas Macron de setembro de 2017 e na Lei do Traballo de agosto de 2016.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  “A miña reconversión profesional chegou no momento adecuado e iniciou unha creación de emprego inesperada. "