Cursos de ciberseguridade: máis de 600 beneficiarios a finais de 2021

Como parte de France Relance, o goberno destinou 1,7 millóns de euros en investimentos para a transformación dixital do Estado e dos territorios. Este plan inclúe un "compoñente de ciberseguridade", pilotado pola ANSSI, que ascende a 136 millóns de euros no período 2021-2022.

Deseñado principalmente para xogadores vulnerables a ciberataques de baixo nivel, o apoio en forma de "cursos de ciberseguridade". Moi modular, pódese adaptar ás entidades máis maduras que desexen contar cunha avaliación da seguridade dos seus sistemas de información e apoio para acadar un nivel de protección adaptado aos retos e ao nivel de ameaza ao que se atopan expostos.

A través destes cursos, o obxectivo é inculcar unha dinámica para unha mellor consideración da ciberseguridade e manter os seus efectos a longo prazo. Permiten apoiar a cada beneficiario en todos os aspectos necesarios para a implantación dun enfoque de ciberseguridade:

A nivel humano, proporcionando habilidades, a través de provedores de servizos de ciberseguridade, a cada beneficiario para definir o estado de seguridade do seu sistema de información e o traballo.