descrición

Esta é unha lección de conxugación moi completa.

Ao final do adestramento, saberás conxugar mellor os verbos e comprenderás como funciona a conxugación.

Aviso: non aprenderás a usar os verbos, só a conxugalos.

En efecto, o meu método consiste en saber primeiro combinalo todo (porque se repiten certas regras), antes de pensar nas sutilezas de usar cada ritmo.

Non me dirixo a principiantes, senón a estudantes que xa teñen un coñecemento básico de francés, e que queren deixar de cometer erros por descoñecer o funcionamento da lingua.

Os valores dos tempos, é dicir, o uso dos tempos que aprenderás a conxugar impecablemente, serán obxecto doutro adestramento.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Francia paralizada, bis repetita