Escribir e enviar correos electrónicos profesionais con Gmail

Enviar correos electrónicos profesionais e claros é esencial para unha comunicación eficaz. Aquí tes algúns consellos para escribir e enviar correos electrónicos con Gmail como un experto:

Prepárate para escribir o teu correo electrónico

  1. Abre a túa caixa de entrada de Gmail e fai clic no botón "Nova mensaxe" situado na esquina superior esquerda.
  2. Abrirase unha nova ventá de redacción de correo electrónico. Introduza o enderezo de correo electrónico do destinatario no campo "Para". Podes engadir varios destinatarios separándoos con comas.
  3. Para enviar unha copia do correo electrónico a outras persoas, fai clic en "Cc" e engade os seus enderezos de correo electrónico. Para enviar unha copia oculta, fai clic en "Cco" e engade os enderezos de correo electrónico dos destinatarios ocultos.

Escribe un correo electrónico claro e profesional

  1. Escolle unha liña de asunto concisa e informativa para o teu correo electrónico. Debe dar unha idea precisa do contido da súa mensaxe.
  2. Usa un ton profesional e cortés no teu correo electrónico. Adapta o teu estilo ao teu interlocutor e evita as abreviaturas ou a linguaxe informal.
  3. Estrutura o teu correo electrónico con parágrafos curtos e sinxelos. Use listas con viñetas ou numeradas para introducir puntos importantes.
  4. Sexa claro e conciso na túa mensaxe. Evita a repetición e mantén o foco no asunto principal do correo electrónico.

Revisa e envía o teu correo electrónico

  1. Revisa o teu correo electrónico para comprobar a ortografía, a gramática e a puntuación. Use ferramentas de autocorrección se é necesario.
  2. Asegúrese de anexar todos os documentos necesarios facendo clic na icona do clip de papel na parte inferior da xanela de composición.
  3. Fai clic no botón "Enviar" para enviar o teu correo electrónico.

Ao aplicar estes consellos, poderás escribir e enviar correos electrónicos eficaces con Gmail, mellorando a calidade da súa comunicación.