Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Durante o estado de emerxencia sanitaria da primavera pasada, as prestacións diarias de seguridade social pagáronse sen período de espera. Pero dende o 10 de xullo rematara a suspensión do período de espera. Os asegurados volveron ter que agardar tres días no sector privado e un día na función pública antes de poder beneficiarse das prestacións diarias de enfermidade. Só os identificados como "casos de contacto" suxeitos a unha medida de illamento continuaron beneficiándose da eliminación do período de espera ata o 10 de outubro.

Sen período de espera

Ata o 31 de decembro, os asegurados que non poidan seguir traballando, incluso de xeito remoto, poden beneficiarse das dietas desde o primeiro día de baixa médica sempre que se atopen nalgunha das situacións seguintes:

persoa vulnerable con risco de desenvolver unha forma grave de infección por Covid-19; persoa identificada como "caso de contacto" polo seguro de saúde; pai de fillos menores de 16 anos ou dunha persoa con discapacidade obxecto dunha medida de illamento, desafiuzamento ou apoio ao fogar tras o peche do establecemento de Casa

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Search Console: a guía completa: xestione o seu SEO