Nisto Titorial gratuíto de Open Office Calc, suxírocheaprender a crear e formatar unha táboa sinxela.
Grazas a isto curso de vídeo en liña, Veremos :

como crear filas e columnas, inserilas ou eliminalas, pero tamén formatealas usando as ferramentas que ofrece Calc, Despois veremos como inserir un título e, finalmente, como gardar o noso traballo.

Quedo dispoñible no salón de axuda mutua para responder a calquera dúbida que poida ter sobre este curso Calc.
Bo titorial