CyberEnJeux_bilan_experimentationDesde abril de 2019, a ANSSI e o Ministerio de Educación Nacional, Xuventude e Deportes (MENJS) uniron forzas co obxectivo común de traballar para desenvolver a formación dos estudantes en ciberseguridade -como aprendizaxe de campo- máis aló da súa concienciación sobre o risco dixital e as mellores prácticas neste. zona (máis información).

Ao permitir que os mozos se formen en ciberseguridade, a ANSSI e o MENJS tamén queren permitir a aparición de vocacións para o campo, en particular entre as mozas novas, que son menos propensas a elixir carreiras cibernéticas.
Deseñado polo Laboratorio de Innovación Pública da ANSSI e 110bis, CyberEnJeux é un kit destinado a profesores que desexen formar a estudantes de ensino medio (ciclo 4) e bacharelato en ciberseguridade apoiándoos no deseño de xogos serios sobre esta temática. No contexto de CyberEnJeux, a creación de xogos por parte dos propios alumnos é polo tanto un medio de aprendizaxe e non un obxectivo en si mesmo.

Para iso, o kit CyberEnJeux inclúe:
– información práctica para orientar ao profesorado no deseño dunha secuencia educativa para a creación de xogos serios cos alumnos;
– 14 fichas temáticas dedicadas a diferentes temas de