Ao final deste curso, serás capaz de:

  • terás entendido que non existe un algoritmo máxico que resolva problemas como

que os mencionados a continuación;

  •  poderás interrogar ao especialista na materia tratada para elaborar un modelo que vincule as cantidades a estimar

ás cantidades observadas;

  • saberá desenvolver un algoritmo de estimación que lle permita reconstruír as cantidades a partir das que se estima

cantidades observadas.

descrición

Na vida cotiá, afrontamos a intervención do azar:

  •  non sempre pasamos o mesmo tempo entre a nosa casa e o noso lugar de traballo;
  •  un gran fumador desenvolverá ou non cancro;
  •  a pesca non sempre é boa.

Dise que tales fenómenos son aleatorios ou estocásticos. Cuantificalos naturalmente leva a utilizar a teoría de probabilidades.

No exemplo do tabaquismo, imaxine que o médico non se fía das afirmacións do seu paciente sobre o seu consumo de cigarros. Decide medir o nivel de nicotina no sangue polo laboratorio de análises médicas. A teoría da probabilidade ofrécenos ferramentas para cuantificar o vínculo estocástico entre o número de cigarros por día e a taxa...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Certificado de cualificación profesional (CQP)