Microsoft Office Excel é unha ferramenta esencial para analizar e presentar datos numéricos, que lle permite traballar de forma independente e eficiente. O curso "Excel para principiantes" é para quen queira aprender a usar Microsoft Excel, crear follas de cálculo e calcular datos de forma rápida e sistemática.

O curso ensina os conceptos básicos de Excel con explicacións claras e exemplos interesantes.

O curso segue unha pauta docente lóxica.

- Entrada de datos.

– Enche rapidamente táboas con conxuntos de datos.

- Cambia a posición dos teus datos en calquera momento e en calquera lugar.

– Copiar datos e duplicalos evitando duplicados.

– Realizar cálculos sinxelos sobre datos concretos, por exemplo, mediante táboas.

– Cálculos automáticos cando se traballa con varias celas.

Ao final do curso, podes probar os teus coñecementos cunha proba de opción múltiple (opcional) e unha proba práctica.

Continúa adestrando gratis en Udemy→

Lea  Certificado de cualificación profesional (CQP)