O emprendemento social é un enfoque innovador que combina principios empresariais e obxectivos sociais para crear un impacto positivo na sociedade e no medio ambiente. HP LIFE, a iniciativa de e-learning de Hewlett-Packard, ofrece formación gratuíta titulada “emprendemento social” para axudar aos emprendedores e profesionais a comprender os conceptos clave do emprendemento social e desenvolver as habilidades necesarias para lanzar e dirixir unha empresa social exitosa.

Ao realizar o curso de "Emprendemento social" de HP LIFE, aprenderás a identificar oportunidades de empresa social, deseñar modelos de negocio sostibles e medir o impacto social e ambiental da túa empresa.

 Coñecer os principios do emprendemento social

O emprendemento social baséase nun conxunto de principios fundamentais que distinguen as empresas sociais negocios tradicionais. A formación de "Emprendemento social" de HP LIFE axudarache a comprender estes principios e aplicalos na creación e xestión da túa empresa social. Entre os principais aspectos tratados na formación destacan:

  1. A misión social: Descubra como as empresas sociais poñen a misión social no centro do seu modelo de negocio, buscando resolver problemas sociais ou ambientais ao tempo que xeran ingresos.
  2. Sostibilidade financeira: aprende como as empresas sociais combinan a sustentabilidade financeira cos seus obxectivos sociais, equilibrando a rendibilidade e o impacto social.
  3. Medición do impacto: comprende a importancia de medir o impacto social e ambiental da túa empresa social e descubre ferramentas e métodos para facelo de forma eficaz.
Lea  Actualización sobre Reconversión ou promoción de estudos de traballo (Pro-A).

 Poñer en marcha e executar unha empresa social exitosa

A formación "Emprendemento social" de HP LIFE guiarao a través dos pasos clave para lanzar e dirixir unha empresa social exitosa, abarcando aspectos como a definición da misión social, o deseño do modelo de negocio, o financiamento e a medición do impacto.

Ao realizar este curso, desenvolverá as habilidades e coñecementos necesarios para:

  1. Identificar oportunidades de empresa social: aprende a detectar problemas sociais e ambientais que poden ser abordados pola empresa social e avalia o potencial de mercado da túa idea.
  2. Deseñar un modelo de negocio sostible: Desenvolver un modelo de negocio que combine misión social, viabilidade financeira e impacto ambiental, tendo en conta as necesidades dos grupos de interese e os recursos dispoñibles.
  3. Atopa o financiamento axeitado: obtén información sobre fontes de financiamento específicas para empresas sociais, como investidores de impacto, subvencións e préstamos de impacto social, e aprende a preparar unha solicitude de financiamento convincente.
  4. Xestionar e facer crecer a túa empresa social: aprende a xestionar desafíos específicos das empresas sociais, como equilibrar obxectivos financeiros e sociais, contratar e motivar empregados e comunicar o teu impacto ás partes interesadas.

Ao realizar o curso de "Emprendemento social" de HP LIFE, desenvolverá as habilidades e o coñecemento necesarios para crear e xestionar unha empresa social exitosa e ter un impacto positivo na sociedade e no medio ambiente. Esta formación prepararache para afrontar os retos e aproveitar as oportunidades únicas do emprendemento social, permitíndoche contribuír a un mundo máis xusto e sostible mentres desenvolves a túa carreira profesional.

Lea  Por que é bo ter o carné de socio de Crédit Agricole?