Segundo os termos do artigo L. 1233-3 do Código do traballo, o despedimento por razóns económicas constitúe un despedimento feito por un empresario por unha ou varias razóns non inherentes á persoa do empregado derivadas da supresión ou transformación do emprego. ou unha modificación, rexeitada polo empregado, dun elemento esencial do contrato de traballo, seguindo en particular: dificultades económicas, cambios tecnolóxicos, o cesamento da actividade da empresa, unha reorganización do empresa necesaria para salvagardar a súa competitividade. Nesta última hipótese, establécese unha xurisprudencia establecida que a reorganización da empresa necesaria para salvagardar a súa competitividade só pode invocarse validamente cando unha ameaza pesa sobre a competitividade da empresa e que é realmente esta ameaza. o que xustifica a reorganización que deu lugar ás súas eliminacións, modificacións ou transformacións de postos (Soc. 31 de maio de 2006, n ° 04-47.376 P, RDT 2006. 102, obs. P. Waquet; 15 de xaneiro de 2014, n ° 12-23.869 , Xurisprudencia de Dalloz).

Así, a preocupación por unha mellor organización non exime ao empresario da súa obriga de caracterizar esa "ameaza" (Soc. 22 de setembro de 2010, n.o 09-65.052, xurisprudencia de Dalloz).

Non obstante, se o xuíz debe verificar para calquera despedimento económico a realidade e a gravidade do motivo invocado, non lle pertence.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Certo, é para min?