Ante os riscos que supón a crise sanitaria para o emprego e a formación, plans rexionais de investimento en habilidades asinado entre o Estado e as rexións para apoiar e acelerar o desenvolvemento da formación profesional a nivel local, están suxeitos a adaptación para afrontar os retos de Plan de recuperación "France Relance" e o plan "1 mozo, 1 solución".

O plan de recuperación mobiliza de feito 1 millóns de euros para fortalecer e desenvolver as habilidades dos traballadores en sectores prometedores como a tecnoloxía dixital, a transición ecolóxica ou incluso a saúde. Esta dotación orzamentaria reforza os fondos destinados pactos rexionais de investimento en habilidades (PRIC).

 Na rexión de Borgoña-Franco Condado
 Na rexión de Normandía
 Na rexión de Nova Aquitania
 Na rexión do País do Loira
 Na rexión de Provenza-Alpes-Costa Azul

Actualización do artigo segundo as datas de sinatura das emendas nas rexións.

Bourgogne-Franche-Comté

A través da emenda asinada Xaneiro 8 2021, o Estado inviste case 30 millóns de euros en Borgoña-Franco Condado -ademais dos 252 millóns de euros investidos no marco do pacto rexional inicial- para apoiar a formación de mozos, demandantes de emprego e empregados na reconversión a oficios localmente prometedores (coiro bens, fotovoltaica, servizos a

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Tes máis seguidores en Instagram automaticamente?