Compensación por actividade parcial

Indemnización pagada ao empregado

Tendo en conta a situación sanitaria, a entrada en vigor do sistema reformado da actividade parcial de dereito común (prevista inicialmente para o 1 de novembro de 2021) adíase finalmente ao 1 de xaneiro de 2021. Así, ata o 31 de decembro de 2020, o A bonificación por actividade parcial que o empresario paga ao empregado mantense fixada no 70% da retribución bruta de referencia por hora (C. Laboral, art. R. 5122-18).

Decreto n ° 2020-1316 tamén ofrece detalles sobre a acumulación da bonificación compensatoria por permiso retribuído e a bonificación parcial por actividade. A partir do 1 de novembro, cando as vacacións pagadas se deben en forma de subsidio compensatorio, este subsidio abónase ademais do subsidio de actividade parcial.

A partir do 1 de xaneiro de 2021, a taxa sobe ata o 60% do salario por hora de referencia; limitándose o salario de referencia a 4,5 veces o salario mínimo por hora. En principio, xa non haberá un maior reembolso en beneficio dos sectores protexidos.

En materia de cálculo da compensación, o Decreto núm. 2020-1316 do 30 de outubro de 2020 especifica os termos e condicións para calcular a compensación dos empregados que reciben elementos de compensación variable ou que se pagan de xeito non regular.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Sistemas de información híbridos e seguridade, unha volta á realidade