Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Correo profesional e mensaxería: cal é a diferenza?

Entre un correo electrónico profesional e unha carta, hai dous puntos de semellanza. A redacción debe facerse cun estilo profesional e hai que respectar as normas ortográficas e gramaticais. Pero estes dous escritos non son equivalentes por todo iso. Hai diferenzas tanto en termos de estruturación como de fórmulas educadas. Se es un traballador de oficina que quere mellorar a calidade da túa escrita profesional, chegaches ao lugar indicado.

Correo electrónico para unha distribución máis rápida e máis sinxela

L 'correo electrónico consolidouse ao longo dos anos como un instrumento esencial para o funcionamento das empresas. Adáptase á maioría das situacións profesionais, en canto ao intercambio de información ou documentos.

Ademais, o correo electrónico pódese ver en diferentes medios. Estes inclúen o ordenador, o teléfono intelixente ou a tableta.

Porén, a carta profesional, aínda que sexa de uso menos frecuente, considérase como o vector de excelencia nas interaccións oficiais.

Carta e correo electrónico profesional: unha diferenza de forma

En comparación co correo electrónico ou o correo electrónico profesional, a carta caracterízase polo formalismo e a codificación. Como elementos dunha carta, podemos citar a mención do título de civismo, o recordatorio do que motiva a carta, a conclusión, a fórmula educada, así como as referencias do destinatario e do remitente.

Por outra banda nun correo electrónico, a conclusión é inexistente. En canto ás expresións educadas, en xeral son curtas. Moitas veces atopamos expresións de cortesía do tipo "Atentamente" ou "Saúdos" con algunhas variacións, a diferenza das que se atopan nas cartas que tradicionalmente son máis longas.

Lea  Técnicas de escritura e métodos de lectura

Ademais, nun correo electrónico profesional, as frases son concisas. A estrutura non é a mesma que nunha carta ou nunha carta.

A estrutura dos correos electrónicos e cartas profesionais

A maioría das cartas profesionais estrutúranse en torno a tres parágrafos. O primeiro parágrafo é un recordatorio do pasado, o segundo traza a situación presente e o terceiro fai unha proxección cara ao futuro. Despois destes tres parágrafos seguen a fórmula de conclusión e a fórmula de cortesía.

En canto aos correos electrónicos profesionais, tamén se estruturan en tres partes.

O primeiro parágrafo indica un problema ou necesidade, mentres que o segundo parágrafo aborda unha acción. En canto ao terceiro parágrafo, ofrece información adicional útil para o destinatario.

Non obstante, hai que ter en conta que a orde das pezas pode variar. Depende da intención de comunicación do remitente ou remitente do correo electrónico.

De todos os xeitos, xa sexa un correo electrónico profesional ou unha carta, é recomendable non utilizar emoticonos. Tamén se recomenda non abreviar as fórmulas de cortesía como "Atentamente" para "Cdt" ou "Saúdos" para "Slt". Non importa o preto que estea, sempre se beneficiará de ser profesional cos seus correspondentes.