Domina a IA xerativa como ChatGPT para obter unha vantaxe decisiva

ChatGPT, Midjourney e DALL-E, entre outros, son novas ferramentas moi poderosas. En lugar de temerlles. Este adestramento ensinarache a dominalos.

Primeiro comprenderás as diferenzas entre a IA clásica e a xerativa. As explicacións permitirán comprender as súas capacidades reais. Descubrirás así o seu enorme potencial.

Despois, explorarás os seus múltiples usos profesionais por sector de actividade. Empresas como L'Oréal ou Safran compartirán as súas experiencias concretas. Gañarás toda a extensión das súas aplicacións comerciais.

Pero esta formación seguirá sendo sobre todo práctica e operativa. Aprenderás a usar as 10 IA xerativas máis importantes de hoxe. ChatGPT, Midjourney e outros xa non terán ningún segredo para ti.

Tutoriais detallados guiarano paso a paso para integralos. Dominarás os seus usos nos teus procesos comerciais específicos. A súa produtividade e creatividade multiplicaranse por dez.

Tamén se tratarán en profundidade os aspectos éticos esenciais. A CNIL e outros expertos informaránche sobre os riscos. Obterás unha visión xeral para un uso informado.

En resumo, non hai máis preguntas sobre estas novas tecnoloxías. Con este adestramento, obterás unha vantaxe decisiva. Convertiraste nun xogador informado na IA xerativa.

Explora os usos revolucionarios por profesións e sectores

Esta formación explorará en profundidade os usos da IA ​​xerativa. En todas as industrias, estas ferramentas cambian o xogo. Descubrirás como integralos concretamente nas túas profesións.

En primeiro lugar, verás as súas contribucións ao marketing e á comunicación. Como xerar contido de impacto en só uns poucos clics? Os exemplos de empresas mostraranche o camiño a seguir.

RRHH e formación tamén estarán na axenda. Contratación, avaliacións: todo será revisado. Entenderás o potencial de personalización destas IA.

Moitas outras profesións serán exploradas ao longo das secuencias. Enxeñaría, médica, xurídica, dixital, etc. Cada vez, os comentarios de campo ilustrarán os casos de uso.

Despois identificará oportunidades específicas para o seu campo específico. Pero tamén os retos e os requisitos esenciais. Por unha implantación gañadora e responsable.

Implícitamente, aprenderás a usar a IA xerativa emblemática. ChatGPT, Midjourney e outros converteranse en ferramentas coñecidas. As súas fortalezas, límites e parámetros xa non terán segredos.

A túa caixa de ferramentas de IA encherase co paso do tempo. Listo para implementar estes novos superpoderes nas súas respectivas actividades comerciais!

Adquirir as habilidades clave para apoiar esta transformación

A IA xerativa segue evolucionando a un ritmo vertixinoso. É fundamental adoptar a postura correcta para seguilos.

En primeiro lugar, desenvolverá unha visión prospectiva sobre estas tecnoloxías. Ao comprender os seus motores e as súas perspectivas de desenvolvemento futuro. A túa capacidade de anticipación multiplicarase por dez.

Tamén aprenderás a descifrar cuestións éticas e regulamentarias. Privacidade, parcialidade, deepfakes: tantos puntos sensibles para integrar. Para o despregamento responsable e controlado da IA ​​xerativa.

Os obradoiros prácticos permitirán explorar os impactos na organización. Novos procesos, novas profesións, nova cultura corporativa... Identificarás proxectos prioritarios.

O desenvolvemento das habilidades será obviamente fundamental. Codificación, pensamento computacional, alfabetización de datos... Establecerás o teu propio plan de formación. Para manterse competitivo neste panorama en rápido cambio.

Finalmente, esta formación reforzará as túas calidades directivas e o teu liderado. Imprescindible para embarcar aos teus equipos nesta profunda transformación. E manter un rumbo tranquilo a pesar das interrupcións.

Destas leccións multidisciplinares, sairás perfectamente armado. Listo para abrazar a revolución da IA ​​xerativa con entusiasmo e discernimento.