Este curso está feito para permitirte ser mellor comprendido e escoitado mellor cando te expreses en francés, sexa cal sexa o teu acento. Os acentos son realmente vantaxosos, excepto cando se opoñen a regras que raramente se explican pero que debes dominar.

Ao final deste curso, comprenderá e aplicará o ritmo, a entoación e a silabación moi específicos do francés falado. Saberás expresarte do mellor xeito para un oído francófono.

A melodía e o ritmo son aspectos complexos da linguaxe. Non obstante, este curso está deseñado de xeito que se poida aplicar rapidamente na comunicación diaria e profesional ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Toonly - Como crear vídeo animado en poucos clics