Presentación da formación “E-mails profesionais”

 

No mundo profesional actual, os correos electrónicos convertéronse nunha ferramenta de comunicación esencial. Permiten intercambiar información de forma rápida e eficiente con clientes, provedores ou compañeiros. Non obstante, escribir correos electrónicos profesionais require certas habilidades para garantir a súa relevancia e impacto. É por iso que HP LIFE desenvolveu unha formación en liña gratuíta, titulada "Correos electrónicos profesionais", para axudarche a dominar esta habilidade esencial.

Este curso en liña, totalmente en francés, é accesible para todos e non require ningún requisito previo. Está deseñado para adaptarse ao seu propio ritmo e non leva máis de 60 minutos en completarse. O contido está desenvolvido por expertos de HP LIFE, unha organización coñecida pola calidade da súa formación en liña. A día de hoxe, máis de 15 estudantes xa se incorporaron a esta formación, o que acredita o seu éxito.

A formación “Correos electrónicos profesionais” é unha oportunidade única para mellorar as túas habilidades de comunicación escrita e optimizar o teu uso dos correos electrónicos nun contexto profesional. Ao realizar este curso, non só aprenderás as mellores prácticas para escribir correos electrónicos profesionais, senón tamén os erros que hai que evitar. Así poderás crear correos electrónicos claros, concisos e relevantes que cumpran coas expectativas dos teus interlocutores.

 

Obxectivos e contidos formativos

 

Formación "Correos electrónicos profesionais" pretende ensinarche a escribir correos electrónicos profesionais eficaces e relevantes, adaptados a diferentes contextos e destinatarios. Aquí tes unha visión xeral das habilidades que desenvolverás durante esta formación:

  1. Identifica boas prácticas e erros a evitar á hora de escribir correos electrónicos profesionais: Sabrá estruturar a súa mensaxe, escoller o ton axeitado e utilizar as fórmulas de cortesía adecuadas para os seus correos electrónicos.
  2. Enderezar correctamente un correo electrónico: Aprenderás a seleccionar os destinatarios, copiar ou copiar a cega das persoas interesadas e escribir un asunto de correo electrónico potente que fomente a apertura e lectura da mensaxe.
  3. Xestionar arquivos adxuntos: saberás engadir ficheiros aos teus correos electrónicos dunha forma eficiente e segura, tendo en conta as limitacións técnicas e as preferencias dos teus destinatarios.
  4. Crear unha sinatura electrónica: a formación ensinarache a deseñar unha sinatura profesional que reflicta a túa identidade e facilite a comunicación cos teus contactos.

O contido do curso está organizado en varias leccións interactivas, que te levarán paso a paso a través da aprendizaxe das habilidades necesarias para escribir correos electrónicos profesionais eficaces. Cada lección aborda un tema específico e ofrece exemplos concretos, consellos prácticos e exercicios que che permitan poñer en práctica os conceptos tratados.

Grazas a esta formación, poderás comunicarte cos teus clientes, provedores e compañeiros de forma clara, concisa e respectuosa, respectando os códigos e costumes do mundo profesional. Optimizarás así os teus intercambios por correo electrónico e reforzarás a imaxe da túa empresa ou da túa actividade.

 

Prestacións de certificación e formación

 

Unha vez rematada a formación "Correos electrónicos profesionais", recibirás un certificado que acredita o teu logro e as túas novas habilidades profesionais de escritura de correo electrónico. Este certificado é unha proba concreta do seu compromiso para mellorar as súas habilidades de comunicación escrita e reforzar o seu perfil profesional.

Aquí tes algúns dos beneficios que podes obter desta formación:

  1. Mellora do teu CV: ao engadir o certificado ao teu CV, demostrarás aos potenciais empregadores o teu dominio das habilidades profesionais de redacción de correo electrónico, que poden marcar a diferenza durante unha contratación.
  2. Mellorar o teu perfil de LinkedIn: mencionar o teu certificado no teu perfil de LinkedIn aumentará a túa visibilidade cos recrutadores e profesionais do teu sector, o que pode promover novas oportunidades profesionais.
  3. Aforro de tempo e eficiencia: Aplicando as competencias adquiridas durante esta formación, escribirás correos electrónicos máis claros e impactantes, o que che permitirá aforrar tempo e mellorar a calidade dos teus intercambios profesionais.
  4. Reforza a túa imaxe profesional: Dominar a arte de escribir correos electrónicos profesionais permitirá proxectar unha imaxe positiva e profesional cos teus interlocutores, fundamental para establecer relacións de confianza e garantir o éxito da túa actividade.