No marco da reforma do liceo, o ensino de fundamentos da informática ocupa un lugar importante. Así dende a segunda clase xeral e tecnolóxica, un novo ensino, Ciencias e Tecnoloxía Dixitais, está dispoñible para todos.

Como axudar aos profesores de SNT? Que coñecemento compartir con eles? Que recursos seleccionar? Que competencias hai que transmitirlles para que poidan impartir esta nova educación?

Este MOOC será unha ferramenta de adestramento un tanto especial : un espazo de compartindo eaxuda mutua, onde cada un construirá o seu curso segundo as súas necesidades e coñecementos, un curso en liña que irá evolucionando co paso do tempo; comezamos cando queremos e volvemos o tempo que necesitemos.

Este curso ten como obxectivo proporcionar os requisitos previos e os recursos iniciais para iniciar estas actividades de SNT cos estudantes de secundaria en relación cos 7 temas do programa. Ofreceranse primeiros planos sobre algúns temas que se poden explorar máis a fondo e ofreceranse actividades chave en man. Este MOOC ven para axudar e complementar a formación necesaria para este ensino que ofrece o sistema educativo nacional.

S de Ciencia: Coñecer a informática e os seus fundamentos. Partimos aquí da suposición (verdade desde hai uns anos) de que case todo o mundo coñece os usos dos ordenadores pero que sabemos sobre a codificación da información, os algoritmos e a programación, os sistemas dixitais (as redes, as bases de datos)? Cres que non sabes nada ou sabes todo? Ven a comprobalo por ti mesmo e mira o accesible que é!

N para Dixital: Dixital como cultura, impactos na realidade. Grans de cultura científica para descubrir o dixital e as súas ciencias no mundo real, sobre as sete temáticas do programa. En relación coa vida cotiá dos mozos, mostrarlles onde están os sistemas dixitais, os datos e os algoritmos que nos rodean, cales son exactamente. Comprender os cambios e os impactos sociais resultantes, para identificar tanto as oportunidades como os riscos (por exemplo, crowdsourcing, novos contactos sociais, etc.) que se presentan.

T for Technology: toma o control das ferramentas de creación dixital. Equiparse para apoiar ao alumnado no desenvolvemento das competencias dirixidas, mediante a creación de obxectos dixitais (webs interactivos, obxectos conectados ou robots, aplicacións para smartphones, etc.), utilizando software e iniciación á programación en Python.

E se fixera o MOOC ICN?
Teña en conta que: a parte S deste MOOC SNT ocupa o capítulo I (TI e os seus fundamentos) do MOOC ICN (polo que só tes que validar os cuestionarios, sen necesariamente volver a consultar vídeos e documentos); os contidos do capítulo N do MOOC ICN utilízanse como elementos culturais na parte N do MOOC SNT que, porén, é novo e adaptado a novos programas, igual que a parte T do MOOC SNT.