Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Gastos profesionais 2021: coñecer o método de cálculo

Os gastos profesionais son gastos adicionais, incorridos polo empregado, que están vinculados á función e ao posto de traballo.

Vostede é libre de elixir como compensará os empregados polos seus gastos profesionais, sempre que se cumpran as obrigas legais e contractuais.

A compensación por gastos profesionais faise xeralmente:

ou mediante o reembolso dos gastos reais. O empregado reembolsase así todos os custos ocasionados. A continuación, deberá acreditar os seus gastos para obter o reembolso; ou en forma de bonificacións fixas. Os importes fíxanos URSSAF. Deben xustificarse as circunstancias subxacentes aos custos ocasionados. Por exemplo, o empregado non pode volver á súa residencia por mor dunha viaxe profesional;
ben pagando directamente o importe dos custos ocasionados polo empregado, por exemplo, entregándolle unha tarxeta de crédito á empresa ou proporcionándolle un vehículo ao viaxeiro. Gastos profesionais 2021: compensación en concepto de bonificacións fixas

A compensación por gastos profesionais en concepto de bonificacións fixas refírese aos gastos de:

comida; vivenda; custos relacionados con ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  O mundo está a cambiar, tamén ti e nós.