Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

A mecánica de fluídos é unha parte da mecánica e mecánica dos medios continuos que son disciplinas principais no formación de enxeñeiros. O curso que ofrecemos é unha iniciación á mecánica de fluídos, impártese como parte da formación xeral dos estudantes de enxeñaría, tamén pode ser moi útil para estudantes universitarios ou autodidactas.

En canto aos fundamentos da mecánica de fluídos, insistiremos moito na constitución de ecuacións fundamentais de fluxos obviamente utilizando os principios da mecánica e da física complementados con hipóteses de orixes físicas sobre a natureza dos fluídos e dos fluxos.

Centrarémonos en significado físico das ecuacións e veremos como utilizalos en casos concretos. O aplicacións a mecánica de fluídos son numerosas en automoción, aeronáutica, enxeñaría civil, enxeñaría química, hidráulica, ordenación do territorio, medicina, etc.

Para esta primeira aproximación á mecánica de fluídos limitaremos o curso a fluídos incompresibles en fluxo permanente ou non. Os fluídos consideraranse medios continuos. Chamaremos partícula, un elemento de volume infinitamente pequeno para unha descrición matemática pero o suficientemente grande en relación ás moléculas para ser descrito mediante funcións continuas.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Traballo: ¿pode o empresario prohibir o uso de barba con connotacións relixiosas?