O éxito dos cursos de ciberseguridade demostrou a importancia de apoiar ás autoridades locais para reforzar a súa ciberseguridade. Agora proponse un novo mecanismo, destinado fundamentalmente a axudar aos concellos e mancomunidades de concellos máis pequenos.

O seu obxectivo: apoiar a adquisición, por parte das estruturas encargadas da transformación dixital das comunidades, de produtos e servizos compartidos para os seus membros. Estes produtos e servizos deben reforzar o nivel de ciberseguridade das estruturas beneficiarias dun xeito sinxelo e en consonancia coas súas necesidades inmediatas de ciberseguridade.

A quen lle preocupa: o sistema é accesible para agrupar estruturas encargadas de apoiar a transformación dixital das autoridades locais. Estes inclúen, por exemplo, operadores públicos de servizos dixitais, centros de xestión departamentais, sindicatos mixtos encargados do dixital. Só poderán subvencionarse estruturas públicas, asociacións ou colectivos de interese público.

Como solicitar: cada candidato presenta un proxecto sobre o Plataforma de procedementos simplificados, detallando o seu proxecto, os beneficiarios, o custo e calendario do proxecto. A axuda realízase a través dunha subvención calculada en función do número de habitantes afectados por comunidade membro, limitada para os concellos máis grandes, e que inclúe o apoio aos

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  ¿Política de transporte público? Política de mobilidade pública?