O anuncio deuse durante unha reunión con organizacións sindicais e empresariais interprofesionais e organizacións profesionais de hostalaría en presenza do ministro de Traballo e do ministro delegado para as pemes.

Co establecemento doactividade parcial tralo peche de empresas en aplicación de medidas sanitarias, os empregados adquiren permisos remunerados e / ou non puideron tomar permisos remunerados xa adquiridos. Xa que logo acumulan días de CP. Moitos empresarios están preocupados por esta situación que pode ter consecuencias graves debido ao seu xa baixo fluxo de caixa. Con esta axuda, o Goberno permite aos empregados pagar parte da súa licenza sen facer que as empresas asuman a carga.

Por iso, o Goberno decidiu crear axudas puntuais dirixidas aos sectores moi afectados, que en particular sufriron peches durante boa parte de 2020. Podemos citar os sectores de eventos, discotecas, hoteis, cafeterías, restaurantes, ximnasios, etc.

Cobertura de permisos retribuídos: dous criterios de elixibilidade

O Estado debería apoiar 10 días de vacacións pagas. Dous criterios permiten optar a esta nova axuda económica

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  "Gústame dicir que a investigación non é un sprint, senón un maratón!"