Cando abandones un negocio, deberás devolverche un saldo de calquera conta. Este procedemento aplícase, xa se trate dun despedimento, dun incumprimento contractual, dunha xubilación ou dunha renuncia. O saldo de calquera conta é un documento que resume as cantidades que o seu empregador debe pagarlle no momento en que se disolva oficialmente o seu contrato de traballo. Segundo a normativa, debe producirse por duplicado e conter todos os detalles relativos ás cantidades remitidas (salario, bonificacións e dietas, custos, días de permiso retribuído, aviso, comisións, etc.). Descubre neste artigo os puntos clave do saldo de calquera conta.

Cando ten que proporcionarlle o empresario o saldo de calquera conta?

O seu empresario debe entregarlle un recibo do saldo de calquera conta cando o seu contrato caducase oficialmente. Ademais, o saldo de calquera conta pode devolverse cando sae da empresa se está exento de aviso, e isto, sen esperar a expiración do dito período. Sexa como sexa, o seu empregador deberá devolverlle o saldo desde calquera conta en canto estea lista.

Cales son as condicións para que o saldo de calquera conta sexa válido?

O saldo de calquera conta debe cumprir varias condicións imperativas para ser válido e ter un efecto de descarga. Debe estar datado o día da súa entrega. Tamén é obrigatorio que o asine o empregado coa nota recibida polo saldo de calquera conta, escrita a man. Tamén é importante que mencione o prazo de 6 meses para concorrer. Finalmente, o xustificante debe establecerse en 2 exemplares, un para a empresa e o outro para vostede. Máis aló do período de 6 meses, as cantidades das que debería ter beneficiado o empregado xa non se poden reclamar.

É posible negarse a asinar o saldo dalgunha conta?

A lei é clara: o empresario ten a obriga de pagar as cantidades debidas sen demora. Mesmo se rexeita asinar o saldo de calquera conta, iso non significa que deba saír coas mans baleiras.

Calquera intento de presión para que asine o documento está castigado pola lei. Nada te obriga a asinar nada. Especialmente se atopas deficiencias no documento.

Ten en conta que é moi posible disputar as cantidades ingresadas no saldo de calquera conta. Se depositou a súa sinatura, ten 6 meses para presentar a súa reclamación.
Por outra banda, se rexeitou asinar o recibo, dispón dun ano para disputar o saldo de calquera conta.

Ademais, os parámetros relacionados co contrato de traballo están suxeitos a un período de 2 anos. E, finalmente, as obxeccións relativas a un elemento salarial deben facerse nun prazo de 3 anos.

Os pasos a seguir para disputar un saldo de calquera conta

Ten en conta que a negativa ao saldo de calquera conta debe enviarse ao empresario mediante unha carta certificada con acuse de recibo. Este documento debe conter os motivos do seu rexeitamento e as cantidades en cuestión. Podes resolver o asunto amigablemente. Ademais, é posible enviar o ficheiro a Prud'hommes se o empresario non lle dá resposta tras as queixas que formulou nos prazos impostos.

Aquí tes unha carta de mostra para disputar o importe do recibo do teu saldo de calquera conta.

Julien dupont
75 bis rúa da grande porte
75020 París
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Madame,
función
Enderezo
Código postal

En [Cidade], o [Data

Carta rexistrada AR

Asunto: impugnación do importe cobrado polo saldo de calquera conta

Madame,

Empregado da súa empresa desde (data de contratación) como (cargo ocupado), deixei as miñas funcións a partir de (data), por (motivo da saída).

Como resultado deste evento, envioume un recibo de saldo para calquera conta o (data). Neste documento detállanse todas as cantidades e indemnizacións que me debían. Despois de asinar este recibo, decateime dun erro da túa parte. De feito (explica o motivo da túa disputa).

Por iso, pídolle que faga unha corrección e aboe o importe correspondente. Tamén vos insto a que teñades en conta a seriedade e a urxencia do meu enfoque.

Suxeito a todos os meus dereitos pasados ​​e futuros, acepte, señora, os meus mellores cumprimentos.

 

                                                                                                                            Sinatura

 

E aquí tes unha carta de mostra para confirmar a recepción dun saldo de calquera conta

Julien dupont
75 bis rúa da grande porte
75020 París
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Madame,
función
Enderezo
Código postal

En [Cidade], o [Data

Carta rexistrada AR

Asunto: acuse de recibo do saldo de calquera conta

Eu, o abaixo asinante (Nome e nome), (enderezo completo), declaro na miña honra que recibín esta (data de recepción) o meu certificado de traballo, seguindo (motivo da baixa). Para o saldo de calquera conta, recoñezo ter obtido a suma de (importe) euros despois da finalización do meu contrato en (lugar) o (data).

A suma recibida desglosase do seguinte xeito: (detallar a natureza de todas as cantidades indicadas no recibo: bonificacións, indemnizacións, etc.).

Este recibo de saldo de calquera conta produciuse por duplicado, un dos que me entregaron.

 

Feito en (cidade) o (data exacta)

Para o saldo de calquera conta (que se escribirá a man)

Sinatura.

 

Este tipo de enfoque refírese a todo tipo de contratos de traballo, CDD, CDI, etc. Para obter máis información, non dubide en buscar o asesoramento dun experto.

 

Descarga "mostra-carta-para-disputar-a-cantidade-recibida-do-teu-saldo-de-calquera-conta-1.docx"

exemplo-de-carta-para-disputar-o-importe-de-un-recibo-do-saldo-de-súa-conta-1.docx – Descargado 11729 veces – 15,26 KB

Descarga "modelo-carta-para-confirmar-recibo-saldo-de-calquera-conta.docx"

template-letter-to-acknowledge-receipt-of-a-balance-of-any-account.docx – Descargado 11606 veces – 15,13 KB