Información que se debe entregar aos empregados: o envío non sempre é obrigatorio

Sexa cal sexa o tamaño da súa empresa, determinada información debe amosarse imperativamente no seu lugar de traballo.

Estes inclúen:

certos datos de contacto: inspección de traballo, médico do traballo, etc. ; regras de seguridade: condicións de acceso e consulta do documento único de avaliación de riscos, prohibición de fumar por exemplo; ou normas xerais do dereito do traballo: por exemplo o horario de traballo colectivo.

Nalgúns casos, pero non en todos, a visualización obrigatoria pódese substituír por información por calquera medio. É o caso, por exemplo, da orde de saídas en licenza retribuída, con determinados textos legais ou co título de convenios e acordos aplicables no establecemento.

Dependendo da súa forza de traballo, debe amosarse información adicional, como o lugar de consulta da lista de membros do CSE (de 11 empregados) ou difundirse por calquera medio como os datos de contacto do representante do acoso sexual, etc.

Para non cometer ningún erro, Editions Tissot resumiu esta información diferente e ofrécelle a súa elección entre as súas "publicacións obrigatorias de ...