Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Ausencia prolongada por enfermidade: motivo do despedimento

Non pode despedir a un empregado por mor do seu estado de saúde por mor de cometer discriminación (Código do traballo, art. L. 1132-1).

Por outra banda, se a enfermidade dun dos seus empregados produce ausencias repetidas ou ausencia prolongada, os tribunais admiten que é posible destituílo con dúas condicións:

a súa ausencia perturba o bo funcionamento da empresa (por exemplo, por unha sobrecarga de traballo que pesa sobre os demais empregados, por erros ou atrasos que puideron xurdir, etc.); esta perturbación implica a necesidade de prever a súa substitución permanente. Substitución definitiva do empregado enfermo: que se entende con isto?

A substitución permanente dun empregado ausente por enfermidade supón unha contratación externa en CDI. De feito, non é suficiente contratar a unha persoa por contrato de duración determinada ou temporal. Do mesmo xeito, non hai substitución definitiva se as funcións do empregado enfermo son asumidas por outro empregado da empresa ou se o traballo se distribúe entre varios empregados.

A contratación tamén debe realizarse nunha data próxima ao despedimento ou nun prazo razoable despois de ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Lona modelo empresarial para o inicio