Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Convenios colectivos: que remuneración para as empregadas con baixa por maternidade?

A baixa por maternidade repercute na remuneración da empregada. A este respecto, o convenio colectivo aplicable pode impoñer ao empresario a continuación do salario.

Xorde entón a cuestión de que elementos do salario se deben manter durante este período e, en particular, as bonificacións e outras gratificacións.

Aquí todo depende da natureza da prima. Se se trata dunha prima cuxo pagamento está ligado a unha condición de presenza, a ausencia da empregada en baixa por maternidade autoriza ao empresario a non pagala. Non obstante, unha condición: todas as ausencias, calquera que sexa a súa orixe, deben provocar o impago desta bonificación. En caso contrario, a empregada podería invocar a discriminación por mor do seu embarazo ou maternidade.

Se o pago da prima está suxeito ao desempeño dun determinado traballo, de novo o empresario non pode pagarllo á empregada con licenza de maternidade. Ten coidado, porén, porque os xuíces son rigorosos na cuestión.

Así, a prima debe:

estar suxeito á participación activa e efectiva dos empregados en determinadas actividades; responder a ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  9 de outubro de 2020 Para empresas con 50 ou máis empregados, financiamento dedicado