Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Convenios colectivos: retribución anual garantida e dous coeficientes

Un empregado, enfermeiro nunha clínica privada, remitira aos tribunais laborais solicitudes de recordatorios salariais respecto á remuneración anual garantida prevista polo convenio colectivo aplicable. Este foi o convenio colectivo de hospitalización privada do 18 de abril de 2002 que prevé:

por unha banda, o salario mínimo convencional para cada traballo fíxano as cuadrículas que aparecen baixo o epígrafe "Clasificación"; calcúlase en función do valor puntual aplicado aos coeficientes das táboas de clasificación (art. 73); por outra banda, introdúcese unha remuneración anual garantida que corresponde por cada coeficiente de emprego a un salario anual convencional que non pode ser inferior á retribución mensual contractual bruta acumulada anual e aumentada nunha porcentaxe cuxa taxa (.... ) revísase anualmente (art. 74).

Neste caso, a empregada asignou un coeficiente pola clínica, aumentado en comparación co obxecto do convenio colectivo. Considerou que, para calcular a súa remuneración anual garantida, o empresario debería usar este coeficiente que a clínica lle asignou e ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Crea unha microempresa: tutorial gratuíto