Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

De que esforzos estamos a falar?

Vostede, como os seus empregados, leva a cabo unha serie de accións que non están, sen embargo, estritamente ligadas aos seus obxectivos de traballo: cambie momentaneamente o ritmo de traballo, solicite detalles ao seu supervisor para transmitir mellor as súas instrucións, faga suxestións aínda así. que nada te obriga, a axudar a algúns dos teus colaboradores, etc. Vemos que o teletraballo entra nesta categoría de esforzos distintos dos que resultan especificamente das tarefas a realizar. Tardou moito en telo en conta. Foi un sociólogo, Johannes Siegrist, a principios dos anos oitenta, quen estableceu un modelo para cualificalos. Resaltou dous conxuntos de esforzos:

  • os esforzos realizados: son as accións levadas a cabo polo empregado para responder ás restricións derivadas do ambiente ...

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Comidas en solitario, cestas para levar, teletraballo ... O previsto no novo protocolo de saúde corporativo