Plan de comunicación, notoriedade e imaxe, revista municipal, páxina web, comunicación interna, relacións coa prensa, marketing territorial, redes sociais... a través do escaneado de diferentes ferramentas, este Mooc achégache os coñecementos e habilidades imprescindibles para sentar as bases dunha estratexia de comunicación. adaptado ás comunidades.

Partindo das misións específicas dos entes locais (cumprimento, o máis próximo posible á cidadanía, da misión de servizo público en todos os aspectos da vida), leva tamén á reflexión sobre as cuestións estratéxicas da comunicación que xiran arredor do triángulo dos cargos electos/as. /cidadáns.

Formato

Este Mooc ten seis sesións. Cada sesión está composta por vídeos breves, testemuños de profesionais, cuestionarios e documentos de acompañamento... así como un foro de debate que permite o intercambio entre os participantes e o equipo docente. A quinta sesión foi enriquecida para satisfacer as demandas dos alumnos das sesións anteriores.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →