Moitas tarefas corresponden hoxe aos concellos. Entre estas actividades destaca a conservación do estado civil que obedece a un réxime xurídico particular: o do dereito privado.

En efecto, o alcalde e os seus deputados son rexistradores. No marco desta misión, o alcalde actúa en nome do Estado, pero baixo a autoridade non do prefecto, senón do fiscal.

A función pública, a través do rexistro de nacementos, recoñecementos, defuncións, PACS e a celebración de matrimonios, xoga un papel fundamental tanto para cada persoa como para o Estado, as administracións públicas e todas as entidades que precisan coñecer a situación xurídica dos cidadáns.

O obxectivo desta formación é presentarche as principais normas relativas ao estado civil a través 5 sesións de formación que abarcarán os seguintes temas:

  • rexistradores civís;
  • o nacemento;
  • a voda
  • falecemento e expedición de certificados de estado civil;
  • aspectos internacionais do estado civil

Cada sesión inclúe vídeos de formación, fichas de coñecemento, un cuestionario e un foro de debate para que poidas interactuar cos relatores.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →