O obxectivo deste MOOC é simplemente abordar as nocións fundamentais do procedemento penal.

Imos camiñar co xuízo penal centrándonos na forma en que se sinalan os delitos, se buscan os seus autores, se recollen as probas da súa posible culpabilidade, para rematar as normas que rexen o seu procesamento e o seu xuízo.

Isto levaranos a estudar o papel dos servizos de investigación e o marco legal das súas intervencións, as autoridades xudiciais baixo cuxa autoridade actúan, o lugar e os respectivos dereitos das partes no procedemento.

Despois veremos como se organizan os tribunais e o lugar da proba no xuízo.

Partiremos dos principais principios que estruturan o procedemento penal e, a medida que imos desenvolvendo, deterémonos nun determinado número de temas, moitas veces maltratados cando se mencionan nos medios de comunicación: a prescrición, os dereitos da defensa, a presunción de inocencia, a presunción da custodia policial, condena íntima, controis de identidade, prisión preventiva, etc.

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →