Cal é a vida cotiá dun oceanólogo? Hai que ter patas de mar para exercer unha “profesión mariñeira”? Ademais, máis aló dos mariñeiros, que profesións están vinculadas ao mar? E que cursos seguir para exercelos?

En terra practícanse moitos oficios relacionados co mar, ás veces incluso a centos de quilómetros da costa. Destinado a destacar a diversidade de actividades no sector marítimo, este MOOC arroxará luz sobre elas segundo catro grandes preocupacións sociais: Preservar, Desenvolver, Alimentar e Navegar.

Como implicarse para afrontar os retos que supoñen a preservación dos recursos mariños, o desenvolvemento de actividades no litoral ou as enerxías mariñas renovables? Máis aló dos enxeñeiros e técnicos, por que tamén están en primeira liña economistas, xeógrafos, xuristas, etnólogos e xeólogos para afrontar os retos que supón a maior vulnerabilidade dos territorios costeiros?

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Fundamentos do contencioso administrativo