Horas extraordinarias: principio

As horas extraordinarias son as horas traballadas máis alá do tempo de traballo legal de 35 horas (ou tempo considerado equivalente) para un empregado a tempo completo.

As horas extraordinarias dan lugar a un aumento salarial. Este incremento está previsto nun acordo de empresa ou, no seu defecto, no acordo de sucursal. O acordo de empresa ten prioridade sobre o de sucursal. As taxas de aumento non poden ser inferiores ao 10%.

A falta dunha disposición contractual, as horas extraordinarias orixinan un aumento salarial de:

O 25% durante as primeiras 8 horas de horas extras; 50% para as seguintes horas. Horas extraordinarias: non só dan lugar a pagas por prima

As horas extraordinarias dan lugar ao dereito a un aumento salarial ou, se é o caso, a un descanso compensatorio equivalente (Código do traballo, art. L. 3121-28).

A folla de pagamento menciona o número de horas de traballo ás que se refire o salario. Se o empregado realiza horas extraordinarias, deberá distinguir na súa folla de pagamento entre as horas pagadas ao tipo normal e as que inclúen un incremento das horas extraordinarias (Código do traballo, art. R. 3243-1).

O pago da prima non

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Fin do teletraballo ao 100%, pot autorizado ... O que está previsto para o regreso á empresa