En varias listas de reprodución que presenta en YouTube. Sempre segundo o mesmo modelo. Ofréceselle un pequeno vídeo introdutorio dun adestramento completo. Séguelle varias longas pasaxes útiles por si mesmas. Pero se decides ir máis alá. Lembre que Alphorm é un centro de aprendizaxe a distancia que permite financiamento vía CPF. É dicir, que podes ter acceso a todo o seu catálogo de balde durante un ano entre outros.

Durante este adestramento de Microsoft Word 2019, aprenderás a iniciar Word 2019, gardar un documento, imprimir un documento, coñecer a copia, cortar e pegar funcións e facer unha busca avanzada. Tamén empregará os atallos de teclado, activará a copia de seguridade automática. Tamén aprenderá a formatar un documento de Word 2019, a definir marcas de auga, a marcar o inicio dun documento ou capítulo empregando maiúsculas, definir as marxes do documento e a organizar e crear seccións do seu documento en Word. 2019. En particular, traballará cos modelos predefinidos, temas e estilos de Word 2019, xa que asignará hipervínculos ás palabras. Tamén traballará con texto automático e bloques de construción.


 

Lea  21 de xaneiro de 2021 CDI, CDD, programa de traballo-estudo: amplíanse as bonificacións para a contratación de mozos O goberno decidiu prorrogar as axudas excepcionais financiadas como parte do seu plan de recuperación para apoiar a contratación de persoas menores de 26 anos no CDI , en CDD de polo menos tres meses, así como en ...