Imprimir amigable, PDF e correo electrónico

Xubilación progresiva: persoa que ofrece unha actividade a tempo parcial

O réxime de xubilación progresiva está aberto a empregados que cumpran as seguintes condicións:

exercer a súa actividade a tempo parcial no sentido do artigo L. 3123-1 do Código do traballo; ter alcanzado a idade mínima legal de xubilación (62 anos para os asegurados nacidos o 1 de xaneiro de 1955 ou despois) reducida en 2 anos, sen ser inferior a 60 anos; acreditar 150 cuartos de seguro de vellez e períodos recoñecidos como equivalentes (Código da Seguridade Social, art. L. 351-15).

Este sistema permite aos traballadores exercer unha actividade reducida mentres se benefician dunha parte da súa pensión de xubilación. Esta fracción da pensión varía segundo a duración do traballo a tempo parcial.

A preocupación é que, no sentido do Código do traballo, considéranse empregados a tempo parcial os empregados que teñen un tempo de traballo máis curto:

á duración legal de 35 horas semanais ou á duración fixada por convenio colectivo (convenio de sucursal ou empresa) ou á duración laboral aplicable na súa empresa se a duración é inferior a 35 horas; á duración mensual resultante,

Continúa lendo o artigo no sitio orixinal →

Lea  Impresión 3D